Széchenyi 2020 MENÜ

Híreink

2020. 05.15.

KÖZLEMÉNY - Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia módosítása

Hacs A 2016-ban megalakult Bonyhádi Helyi Közösség 2017. február 28-án véglegesített támogatási kérelme alapján a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága (továbbiakban: IH)
és a Bonyhádi Helyi Akciócsoport (továbbiakban: Bonyhádi Akciócsoport) 2018. május 02-án együttműködési megállapodást kötött a TOP-7.1.1-16 kódszámú felhívás keretében a „Kulturális és közösségi terek infrastrukturális
fejlesztése és helyi közösségszervezés - A BONYHÁDI HELYI KÖZÖSSÉG HELYI KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGVALÓSÍTÁSA” című Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (továbbiakban: HKFS) végrehajtására.

A Bonyhádi Akciócsoport a HKFS céljainak megvalósítására a Bonyhádi Közös Önkormányzati Hivatalt választotta meg munkaszervezetének. Ezen döntés alapján az IH 2018. május 02-án támogatási szerződést kötött a Bonyhádi Közös
Önkormányzati Hivatallal TOP-7.1.1-16-2016-00102 azonosító számon. A szerződéskötést követően az IH előírta a 2016 december 1-jén a Bonyhádi Bonyhádi Akciócsoport által elfogadott HKFS módosítását, aktualizálását.
Az IH által 2018. november 7-én jóváhagyott HKFS alapján kerültek előkészítésre és kiírásra a helyi felhívások. Az ERFA forráskeretre 2018. december 10-én jelent meg az első felhívás, az ESZA forrásra 2019. március 29-én.
Az ESZA forrásra benyújtott 24 db helyi támogatási kérelemre, a 2019. augusztus 12-én kiadott Helyi Bíráló Bizottság támogatói javaslataira, az IH által a Támogatói Okirat kibocsátása jelentős késedelemben van.

Továbbá a helyi kérelmekben vállalt közösségi programok jelentős részének megvalósítását ellehetetleníti a 40/2020. (III. 11.) Kormányrendeletben kihirdettet koronavírus okozta vészhelyzet és az ebből fakadó korlátozó,
kifejezetten a közösségi eseményeket tiltó intézkedések.

A helyi pályázók részére az elmúlt napokban megküldött hiánypótlási felhívásban a Magyar Államkincstár, mint Közreműködő Szervezet, a Támogatói Okirat kibocsájtásának feltételéül szabta a Munkaszervezet működésének meghosszabbítását,
melyhez a HKFS időbeni hatályának módosítása vált szükségessé. A TOP-7.1.1-16 konstrukció számú Felhívás a megvalósítás tekintetében így rendelkezik: A Bonyhádi Akciócsoport által meghirdetésre kerülő helyi felhívások kapcsán
támogatásra kerülő projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam legfeljebb 24 hónap lehet. A megvalósítás végső határideje a jelen felhívás 3.4.2.4. pontja értelmében 2022. december 31.

A fentiekre tekintettel a Bonyhádi Közös Önkormányzati Hivatal, mint a Bonyhádi Akciócsoport Munkaszervezete javasolta, hogy a HKFS-ben vállalt célok megvalósításának végső határidejét, a vállalt indikátorok teljesülésének cél dátumát
a Bonyhádi Akciócsoport 2022.09.01-re módosítsa. A megvalósítás alatt lévő projektek, illetve ezen határidővel összefüggésben a HKFS-ben a szükséges módosítások átvezetése is indokolttá vált.

A HKFS módosítását az Irányító Hatóság elfogadottnak tekinti, melyről a Dokumentumtárban található levélben nyújtottak tájékoztatást, ahol a módosított HKFS is elérhető.
Üdvözlettel: Bonyhádi HACS Munkacsoport2020. 04.29.

KÖZLEMÉNY - CLLD pályázóknak tájékoztatás

Hacs Kedves Partnereink, Pályázók!

Három témában szeretnénk tájékoztatást nyújtani:

1. Támogatói Okirattal kapcsolatos teendők
Az elmúlt időszakban a Támogatói Okirattal kapcsolatos teendőkre vonatkozóan a Magyar Államkincstártól érkeztek, illetve folyamatosa érkeznek felszólítások módosításra, javításra elsősorban a mérföldkövek ( továbbiakban MK) korrekcióját kérik. Ezt a támogatói okirat kiadásának csúszása idézi elő. (Tavaly augusztus-szeptember hónapokban még nem tudhattuk, hogy ez a folyamat fél éven túl elhúzódik.) Ezért mindenképpen úgy kell a MK-k módosítását megtenni, hogy az 1. MK dátuma későbbi legyen, mint a Támogatói okirat kibocsájtásának dátuma. Mivel ezt dátumot sajnos nem tudjuk biztosan, ezért javasoljuk, hogy az 1. MK dátuma 2020.augusztus 1. vagy azt követő dátum legyen. Az 1. MK-t követően maximum 6 hónap, vagy inkább annál kevesebb időtartamú legyen egy mérföldkő időtartama, és továbbra is külön MK-ba kell tenni a projekt zárását.

2. Koronavírus járvány miatt a tervezett programok átütemezése
A koronavírus járvány okozta korlátozások miatti programok átszervezése a másik probléma, amire figyelni és kezelni kell. Fő szabály, hogy a helyi támogatási kérelemben vállalt programokat meg kell valósítani és erre továbbra is 24 hónap áll rendelkezésre. Aki már 2019-ben megkezdte, azok számára 2021-ben, szigorúan napra pontosan számolva be is kell fejeznie a vállalt programokat. Aki nem kezdte meg még a projektjét, ott akár 2022-ig terjedően is átütemezheti azokat. Az idei évben - tavasszal - elmaradó programokat át kell szervezni. Ennek két módja van. Az egyik: a két éves időszakra figyelve egy évvel elhalasztja. A másik módja a program célcsoportját, létszámát, jellegét megtartva, de másik programot, programtematikát talál ki.

3. HKFS módosítása
Akik 2020.09.27. után tervezték zárni a projektjüket, ott a MÁK-tól érkező levélben ez a mondat is szerepel a: A projekt fizikai befejezésének határideje túllépi a munkaszervezeti HACS fizikai befejezésének határidejét. 2016-ban úgy gondoltuk, hogy 2020.szeptemberéig ez a program lezárul, de nem így lett. Ezért szükségessé vált a HKFS céljainak időpontját és egyúttal a Munkaszervezet működésének időtartamát is módosítani. Ezt a folyamatot elindítottuk.

Üdvözlettel: Bonyhádi HACS Munkacsoport

2020. 03.31.

KÖZLEMÉNY

[ Megnyitás teljes képernyőn ]

2020. 03.06.

Meghívó

[ Megnyitás teljes képernyőn ]

2020. 03.02.

KÖZLEMÉNY - Beszerzéshez kapcsolódó mintadokumentumok

Hacs

A 2020. február 26-án tartott képzés/workshop-on bemutatott beszerzési mintadokumentumok elérhetők a hacs.bonyhad.hu oldalon a Dokumentumtár menüpontban.


Üdvözlettel: Bonyhádi HACS Munkacsoport